Leerhuis- en Liturgie Lier

Ook gekend als "de brug"

 Liturgische Lieddag  

In het voorjaar van 2018 (gewoonlijk februari) zal er geen lieddag doorgaan.
We nodigen jullie wel uit op een groots zangevenement op 21 oktober 2018 dat zal doorgaan in de grote concertzaal van het Philipsgebouw te Eindhoven.
Zoals de '1000 stemmen zingen Oosterhuis' in 2014 zal er weer samenzang zijn en zal het 'Lied van de Aarde' uitgevoerd worden door een groots podiumkoor met ondersteuning van een synfonieorkest.
De muzikale leiding is in handen van Tom Löwenthal en Geert Hendrix.
En Huub Oosterhuis zal een toespraak houden.

Waarschijnlijk zullen er nog zangmomenten gepland worden.
Meer info hierover volgt later nog.

 

foto 2