Leerhuis- en Liturgie Lier

Ook gekend als "de brug"

Toesprakenbundels

 

Een schriftuitleg of toespraak is op de eerste plaats een dienst van het gesproken woord, maar vanuit de gemeente groeide de vraag naar de teksten ter inspiratie. Sedert 1994 verschenen dan ook op het einde van elk liturgisch jaar, in de loop van juni, de toesprakenbundels. Daarin werden ook in- en uitleidingen van voorgangers bijeengebracht.

Van bij de start van het Leerhuis en Liturgieproject Lier ijverden geduldige zielen om de schriftuitleg van elke zondag te verzamelen. Dat was geen gemakkelijke opdracht. Maar jaar na jaar verschenen er wel ‘toesprakenbundels’. Alle toespraken van een heel liturgisch jaar in één uitgave.

Inhoudelijk en vormelijk bleek die aanpak in het tijdperk van de informatica niet langer houdbaar. De jongste jaren verzamelen wij daarom de toespraken op het einde van elke vieringenreeks en bieden wij de zondag nadien de kleinere toesprakenbundel van die reeks te koop aan tegen kopieerprijs.

U vindt de jongste toesprakenbundels na de diensten aan de stand van het onthaal.